• نوروز در ایران زمین منادی تارگی و نو شدن است و بهبود یافتگان طلوع نیز هرسال پیام نو شدنشان را با پخت و توزیع 12 هزار پرس سبزی پلو و ماهی شب عید به آسیب دیدگان سرزمینشان هدیه می‌کنند. کارتن خواب‌ها، زندانیان، کودکان کار و... میهمانان طلوع در این بزم با شکوه هستند و علاوه بر سبزی‌پلو ماهی، پک آجیل و تنقلات، نوشابه و یک بسته نیز به کارتن خواب‌ها اهدا می‌گردد. و طبخ غذا نیز با همکاری خود بهبودیافتگان انجام می‌گیرد.

  • جشن همشاگردی سلام: جشنی برای تهیه لوازم تحصیلی کودکان آسیب دیده از پدیده کارتن‌خوابی،که در هفته آخر شهریورماه هرسال برگزار می‌گردد.

  • جشنی با هدف شادمانی کودکان حاشیه نشین تهران . در این جشن هدایایی به کودکان داده می‌شود و برنامه‌هایی از جمله سفالگری، نمایش عروسکی، نقاشی و ... برای این کودکان برگزار می‌گردد.