• جشن لبخند خدا: جشنی با هدف شادمانی کودکان حاشیه نشین تهران . در این جشن هدایایی به کودکان و برنامه‌هایی از جمله نمایش عروسکی، نقاشی و ... برای این کودکان برگزار خواهد شد.

  • اما داستان از انجا شروع شد که بودند کسانی که از خانه و اجاق و دودکش سهمی نداشتند. و همچنین کسانی که بی تفاوت بودند.. از ۷۵ پرس سبزی پلو ماهی شروع شد..

  • سومین سال پاکسازی میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر از فیلتر سیگار توسط بــهبودیــافتگان کـــارتن‌خــوابی جمعیت طلـــوع بـی‌نشان‌ها