کد خبر: 10

می‌توان گفت شیوه جذب در طلوع نخستین و مهم‌ترین وجه تمایز طلوع است. در طلوع هیچ اجباری برای آمدن، پاک شدن و پاک ماندن وجود ندارد. طلوع تکیه‌گاه امنی است برای کسانی که از دود و آوارگی خسته‌اند و داوطلب پاکی و پاک ماندن هستند. سه شنبه‌های هر هفته، به نیت شفا و بهبودی، حدود 1500 پرس غذا در میان کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود که این غذا بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و طی همین فرآیند، هر هفته تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارتن خواب‌ها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی، با طلوع همراه می‌شوند.