آیین مهرورزی

می‌توان گفت شیوه جذب در طلوع نخستین و مهم‌ترین وجه تمایز طلوع است. در طلوع هیچ اجباری برای آمدن، پاک شدن و پاک ماندن وجود ندارد. طلوع تکیه‌گاه امنی است برای کسانی که از دود و آوارگی خسته‌اند و داوطلب پاکی و پاک ماندن هستند. سه شنبه‌های هر هفته، به نیت شفا و بهبودی، حدود 1500 پرس غذا در میان کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود که این غذا بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و طی همین فرآیند، هر هفته تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارتن خواب‌ها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی، با طلوع همراه می‌شوند.

مرامنانه مهرورزی

به نام خداوند صبح صادق طلوع

بزرگترین اشتباه انسان اینه که فکر میکنه دشمنیها رو میشه با تندیهااز بین برد.ولی برعکس بر میزان خصومتها و دشمنیها اضافه میکنه. نظام هستی بر اساس مهر و محیت خدا به انسان بوجود اومده.. اگه عشق و محبت نبود نه طلوعی بود نه غروبی...نه بهاری بود و شکوفه های گل و نه کوهساری وجود داشت....نه آبشاری نه امواج زیبای دریاها به چشم میخورد.... و نه ستارگان در آسمان چشمک میزدند. اگه عشق نبود شوریدگان بدنیا نمیومدند . شعر نمیسرودند.اگه سوز و گداز دلدادگان نبود کوه بیستون شکافته نمیشد و ذوق و هنر هیچوقت متولد نمیشد.دفتر زندگی با عشق و محبت آغاز شد و جلوه های گوناگون جمال و کمال در تمام هستی بوجود اومد. آدما هم جزئی از نظام هستی هستند که با عشق متولد میشن و با دلدادگی به اقیانوس هستی و ابدیت میپیوندند. پس آغاز و پایان هستی از مهر و محبت پره.. و اونایی که از عشق و دلدادگی خبر ندارنداسمشون در دفتر انسانها ثبت نمیشه. اگه کانون خانواده از مهر و محبت لبریز باشه و زندگی مفهوم واقعیشو از دست نده کسانی که در این خانواده ها بزرگ میشن بعد از ورود به اجتماع خودشون بوجود اورنده عدالت میشن و جامعه ای سالم و شاداب میسارند که به دور از بیعدالتی و بینظمیست.هرچند که با داشتن فدرت هم میتوان به اهداف رسید ولی بهره گیری از محبت و عشق و ایجاد جاذبه و کشش قلبی یک اهرم قویتره... در روایات اومده که محبت و دوست داشتن برتر از ترس و بیم است.

نقش پخش غذا