کد خبر: 47

تجربه نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل برای بازسازی هویت شخصی و اجتماعی بیمار ، داشتن شغل است

تجربه نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل برای بازسازی هویت شخصی و اجتماعی بیمار ، داشتن شغل است. کارکردن علاوه بر این که استقلال مالی شخصی را تامین می کند به او کمک میکند تا هویت اجتماعی و خودباوری از دست رفته را بازیابد. جمعیت طلوع در راستای اهداف اصلی خود که رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی علی الخصوص مشکل کارتن خوابی و اعتیاد است همواره کوشیده تا بستر های مناسبی فراهم کند که بهبود یافتگان فرصت آموزش فنون و حرفه های شغلی را داشته باشند. هنرکده طلوع کارگاه سفال ، نجاری ، چرم ،معرق ، قلم زنی بخش هایی از فعالیت های جاری در سراهای طلوع است. با توجه به اهمیت این موضوع جمعیت طلوع هرگونه پیشنهاد و طرحی را در زمینه ایجاد اشتغال با آغوش باز می پذیرد و هرگونه کمکی اعم از مکان،مالی،ابزاری و آموزش را مغتنم میداند.