کد خبر: 46

طلوع بی نشان ها پس از سال ها تجربه در اجرای برنامه آیین مهرورزی و پخت و پخش غذای گرم بین کارتن خوابها و آشنایی و پژوهش راجع به مناطق و اماکن دارای معضل فقر...

طلوع بی نشان ها پس از سال ها تجربه در اجرای برنامه آیین مهرورزی و پخت و پخش غذای گرم بین کارتن خوابها و آشنایی و پژوهش راجع به مناطق و اماکن دارای معضل فقر و بی خانمانی اقدام به اجرای طرح و تشکیل کمپین "تهران شهر بدون گرسنه" در سال 1394 کرده است ارسال و انتقال غذاهای سالم و دستنخورده مردم شریف تهران از میهمانی ها و مجالس به مراکز و مناطق نیازمند با در نظر گرفتن حرمت انسانی، سرعت عمل بالا و بدون ایجاد انجماد اتفاق می افتد.