کد خبر: 21

جشن همشاگردی سلام: جشنی برای تهیه لوازم تحصیلی کودکان آسیب دیده از پدیده کارتن‌خوابی،که در هفته آخر شهریورماه هرسال برگزار می‌گردد.

DSCF7080 DSCF7095 hamshagerdi94 (3) hamshagerdi94 (59) hamshagerdi94 (68) hamshagerdi94 (82) hamshagerdi94 (87) hamshagerdi94 (103)