کد خبر: 17

جشنی با هدف شادمانی کودکان حاشیه نشین تهران . در این جشن هدایایی به کودکان داده می‌شود و برنامه‌هایی از جمله سفالگری، نمایش عروسکی، نقاشی و ... برای این کودکان برگزار می‌گردد.

Labkhand (1) Labkhand (2) Labkhand (3) Labkhand (4) Labkhand (5) Labkhand (6) Labkhand (7) Labkhand (8) Labkhand (9) Labkhand (10) Labkhand (11) Labkhand (12) Labkhand (13) Labkhand (14) Labkhand (15)