کد خبر: 17

جشنی با هدف شادمانی کودکان حاشیه نشین تهران . در این جشن هدایایی به کودکان داده می‌شود و برنامه‌هایی از جمله سفالگری، نمایش عروسکی، نقاشی و ... برای این کودکان برگزار می‌گردد.