کد خبر: 32

هدف این بزرگداشت سالیانه آگاهی رسانی خطرات همگانی مصرف دخانیات، شیوه‌های کسب و کار کمپانی‌های تولید دخانیات، اقدامات سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با همه‌گیر شدن مصرف دخانیات و ...

روز جهانی بدون دخانیات

هدف این بزرگداشت سالیانه آگاهی رسانی خطرات همگانی مصرف دخانیات، شیوه‌های کسب و کار کمپانی‌های تولید دخانیات، اقدامات سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با همه‌گیر شدن مصرف دخانیات و اینکه مردم سراسر جهان چه افداماتی را در جهت رسیدن به حق سلامت و زندگی سالم و حمایت از نسل‌های آینده می‌توانند انجام دهند. 

All World No Tobacco Days

This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations.

لینک سایت سازمان بهداشت جهانی