کد خبر: 13

سومین بازی مرحله گروهی تیم طلوع بی نشان ها در جام چارگون جمعه95/02/24 در سالن تربیت بدنی شماره 1 دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

 

مسیر شماره 1 سالن فوتسال دانشگاه شهید بهشتی:

بزرگراه چمران جنوب به شمال، دوربرگردان پارک‌وی، خروجی بلوار جوانان، خیابان یمن، بلوار رشید‌الدین فضل‌الله، میدان دکتر شهریاری، ابتدای خیابان درکه، دانشگاه شهید بهشتی، سالن شماره 1 تربیت بدنی

مسیر شماره 2 سالن فوتسال دانشگاه شهید بهشتی:

بزرگراه چمران شمال به جنوب، خروجی بلوار جوانان، خیابان یمن، بلوار رشید‌الدین فضل‌الله، میدان دکتر شهریاری، ابتدای خیابان درکه، دانشگاه شهید بهشتی، سالن شماره 1 تربیت بدنی.