کد خبر: 5

سمینار پدیده کارتن خوابی و واکنش ما شنبه با سخنرانی محمد جهانشاهی و اکبر رجبی برگزار شد.

 

سمینار پدیده کارتن خوابی و واکنش ما شنبه 24 بهمن 1394 با سخنرانی محمد جهانشاهی و اکبر رجبی برگزار شد.

 

IMG_9803

02